Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và ứng dụng nhận diện khuôn mặt.
Authors: Nguyễn Thị Hiền
Advisor: Nguyễn Thị Hoàng Lan
Keywords: Khuôn mặt; Nhận diện
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhận dạng khuôn mặt. Giải pháp nhận diện khuôn mặt trong kiểm tra thẻ thư viện. Chương trình ứng dụng nhận diện khuôn mặt kiểm tra thẻ thư viện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3205
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296119-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 154,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296119.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.