Thông tin tài liệu


Title: Nén và truyền dữ liệu Multimedia trên mạng M2M.
Authors: Đàm Thị Huyền
Advisor: Nguyễn Hữu Phát
Keywords: Mạng di động; Truyền dữ liệu
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu, đánh giá tình hình và xu hướng ứng dụng giải pháp M2M trên thế giới. Các giải pháp kỹ thuật M2M. Phát triển ứng dụng M2M ở Việt Nam. Thuật toán JPEG 2000. Mô phỏng thuật toán JPEG2000 trong mạng WSNs bằng Matlab.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3214
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296174-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 97,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296174.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.