Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ cân bằng tải và ứng dụng trong truyền hình lưu động độ nét cao.
Authors: Vũ Huy Hoàng
Advisor: Phạm Văn Bình
Keywords: Truyền hình; Công nghệ; Ứng dụng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về truyền hình lưu động. Công nghệ cân bằng tải dạng bonding. Áp dụng công nghệ cân bằng tải 3G bonding trong hệ thống truyền hình lưu động độ nét cao.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3215
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296222-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 218,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296222.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.