Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế trạm mặt đất cho hệ thống thông tin vệ tinh.
Authors: Nguyễn Thanh Tùng
Advisor: Vũ Văn Yêm
Keywords: Thông tin vệ tinh; Thiết kế
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về trạm mặt đất. Công nghệ SDR. Trạm mặt đất sử dụng công nghệ SDR.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3216
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296231-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296231.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,14 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.