Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển giải pháp định vị vệ tinh GPS phối hợp với các công nghệ định vị trong mạng truyền thông.
Authors: Lâm Hoàng Hải
Advisor: Tạ Hải Tùng
Keywords: Mạng thông tin; Định vị
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vấn đề của môi trường định vị hiện nay, các giải pháp. Cơ sở lý thuyết về các hệ thống định vị sử dụng vệ tinh, kiến trúc bộ thu GNSS, giới thiệu A-GPS và chuẩn SUPL. Triển khai thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3217
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296237-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 245,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296237.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,47 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.