Thông tin tài liệu


Title: An toàn mạng máy tính và giải pháp xác thực người dùng.
Authors: Nguyễn Quý Linh
Advisor: Trần Minh Trung
Keywords: Mạng máy tính; An toàn
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về an ninh mạng, về VPN, về AAA và cấu hình AAA trên CISCO ASA firewall. Network access server. Ứng dụng triển khai ACS vào hệ thống mạng của Vietnam airlines.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3223
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296311-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296311.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,48 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.