Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tối ưu điều khiển công suất khi tăng cường các trạm lặp MIMO trong cell.
Authors: Nguyễn Quang Hưng
Advisor: Nguyễn Ngọc Văn
Keywords: Hệ thống thông tin; Điều khiển; Công suất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ thống thông tin di động. Tăng cường các trạm lặp mimo trong cell. Tối ưu điều khiển công suất khi tăng cường các trạm lặp mimo trong cell.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3227
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296337-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 273,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296337.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,25 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.