Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu hóa kiến trúc bộ thu trực tiếp cho các ứng dụng thông tin.
Authors: Nguyễn Thành Trung
Advisor: Nguyễn Thúy Anh
Keywords: Bộ thu; Tối ưu hóa; Hệ thống định vị
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu hệ thống định vị toàn cầu GNSS và phương pháp xác định chính xác. Kiến trúc bộ thu trực tiếp. Tối ưu hóa kiến trúc bộ thu trực tiếp, mô hình SDR. Bộ thu trực tiếp GPS áp dụng công nghệ vô tuyến phần mềm SDR. Mô phỏng tính toán khối dò sóng bộ thu trực tiếp ứng dụng SDR.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3234
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296577-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 151,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296577.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,84 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.