Thông tin tài liệu


Title: Đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng OFDMA/4G.
Authors: Lê Minh Trọng
Advisor: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Mạng di động; Chất lượng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan 3GPP LTE và lộ trình tiến lên 4G. Truy nhập vô tuyến trong LTE. Các thủ tục truy nhập. Lập biểu phụ thuộc kênh. Thuật toán lập biểu DRRF và kết quả mô phỏng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3252
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296794-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 156,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296794.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,12 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.