Ths-Toán tin (120)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 120

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Tuấn Anh;  Advisor : Hà Bình Minh (2011)

 • Trình bày một số kiến thức chuẩn bị. Mô hình thú mồi cổ điển Lotka - Volterra. Mô hình bệnh dịch. Mô hình thú mồi thứ nhất với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú. Mô hình thú mồi thứ hai với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Tuấn Anh;  Advisor : Hà Bình Minh (2011)

 • Trình bày một số kiến thức chuẩn bị. Mô hình thú mồi cổ điển Lotka - Volterra. Mô hình bệnh dịch. Mô hình thú mồi thứ nhất với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú. Mô hình thú mồi thứ hai với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Mai Thị Hoa;  Advisor : Hồ Đăng Phúc (2019)

 • Giới thiệu mô hình hồi quy, khái niệm số chênh và tỷ số chênh, hồi quy logit đơn biến, đa biến, kiểm định giả thuyết đối với mô hình hồi quy logit đa biến. Ứng dụng mô hình hồi quy logit vào phân tích số liệu tuyển sinh đại học năm 2016

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Thị Thanh Mai;  Advisor : Lê Hùng Sơn (2009)

 • Xây dựng đại số Clifford phụ thuộc tham số từ cấu trúc đại số Clifford cổ điển. Nêu khái niệm hàm chính quy nhận giá trị trong đại số Clifford phụ thuộc tham số với cách tiếp cận bắt đầu từ khái niệm hàm chính quy và mối liên quan với các toán tử trong đại số quen thuộc. Sự phát triển của công thức Cauchy- Pompeiu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Bình;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2009)

 • Môt số mô hình dự báo dùng mô hình chuỗi thời gian: Mô hình dừng tuyến tính (AR, MA, ARMA), mô hình không dừng tuyến tính (ARIMA), mô hình mùa vụ (SARIMA). Xây dựng ứng dụng minh họa dự báo trên mô hình ARIMA

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đỗ Thị Thu Hiền;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2019)

 • Tổng quan thang thời gian. Phép tính vi phân và tích phân trên thang thời gian. Bất đẳng thức tích phân trên thang thời gian.

 • 104659.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Xuân Việt;  Advisor : Bùi Công Cường (2008)

 • Nghiên cứu các cơ sở của lý thuyết tập mờ và suy luận xấp xỉ, suy diễn mở, cấu hình cơ bản và các thành phần của hệ mờ. Khai phá dữ liệu và ứng dụng khai thác luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu giao dịch; tiến hành cài đặt phần mềm khai phá luật kết hợp.

 • 234444.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Khải;  Advisor : Đặng Văn Đức (2009)

 • Trình bày khái quát về cơ sở dữ liệu đa phương tiện - cơ sở dữ liệu ảnh. Hoa văn ảnh và các kỹ thuật tìm kiếm dựa trên hoa văn ảnh. Xây dựng ứng dụng truy tìm ảnh dựa trên nội dung sử dụng bộ lọc Gabor.

 • 234442.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Sỹ Ngọc;  Advisor : Bùi Khởi Đảm (2009)

 • Giới thiệu mô hình hồi quy Logistic. Một vài ví dụ ứng dụng cho mô hình Ligistic. Mô hình hồi quy ảnh hưởng hỗn hợp. Một vài ví dụ ứng dụng cho mô hình hồi quy ảnh hưởng hỗn hợp. Một số minh hoạ khác. Mô hình hồi quy theo khoảng cách với dữ liệu hỗn hợp.

 • 234439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Ngọc Bắc;  Advisor : Nguyễn Đình Bình (2009)

 • Trình bày xây dựng lược đồ sai phân để giải gần đúng nghiệm của bài toán biên vi phân có dòng đối lưu với hệ số liên tục. Xây dựng lược đồ sai phân để giải gần đúng bài toán biên vi phân có dòng đối lưu với hệ số gián đoạn. Nghiên cứu sự ổn định của lược đồ sai phân từ đó suy ra tốc độ hội tụ của nghiệm gần đúng của bài toán sai phân tới nghiệm đúng của bài toán vi&...

 • 104987.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Phú;  Advisor : Bùi Khởi Đàm (2008)

 • Trình bày các khái niệm trong lý thuyết rủi ro như: quá trình bồi thường, số lần bồi thường, quá trình bồi thường tổng thể và quá trình rủi ro trong tái bảo hiểm, quá trình dự trữ và vấn đề phá sản. Đồng thời đưa ra phương pháp đánh giá xác suất phá sản của một hệ thống và cách ước lượng xác suất phá sản.

 • 104986.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Đình Tuấn;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2008)

 • Tổng quan về thị trường tài chính, sơ lược các công cụ toán học được sử dụng và một số mô hình toán trong quản lý rủi ro tín dụng cũng như các áp dụng trong quản lý rủi ro tín dụng.

 • 104984.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Tăng Bảo Ngọc;  Advisor : Lê Hùng Sơn (2008)

 • Trình bày bài toán giá trị ban đầu trong thang Banach, các phương pháp tiếp cận giải quyết bài toán. Nghiệm của bài toán giá trị ban đầu trong không gian liên kết và một số kết quả đạt được, với việc giải quyết bài toán giá trị ban đầu trong một số lớp hàm ma trận suy rộng thuộc hệ Cauchy- Riemann tổng quát mà ở đó bài toán giá trị ban đầu có nghiệm.