Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí H2S trên cơ sở dây nano SnO2 biến tính CuO.
Authors: Đinh Văn Thiên
Advisor: Nguyễn Văn Duy
Keywords: Vật liệu nano; Chế tạo
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu dây nano SnO2 ứng dụng cho cảm biến khí, tình hình nghiên cứu cảm biến H2S, phương pháp chế tạo dây nano SnO2 biến tính CuO. Nêu quy trình chế tạo vi điện cực, quy trình mọc dây nano SnO2 trực tiếp điện cực.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Khoa học vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3307
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297022.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297022-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 140,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.