Thông tin tài liệu


Title: Tính toán động học, động lực học và thiết kế chế tạo mô hình robot song song Delta Rostock.
Authors: Mai Trọng Dũng
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Robot; Động lực học; Thiết kế
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về robot song song. Tính toán thiết kế chế tạo cơ khí robot song song delta rostock. Thiết kế chế tạo mạch điều khiển robot. Tính toán động học ngược robot song song delta rostock. Tính toán động lực học ngược robot song song delta rostock.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3321
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

194

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296080.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296080-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 210,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.