Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định miền ổn định khi gia công trên máy phay CNC tốc độ cao."
Authors: Hồ Văn Thái
Advisor: Phan Văn Hiếu
Bành Tiến Long
Keywords: Máy phay; Ổn định; Gia công
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ổn định khi gia công trên máy phay CNC tốc độ cao. Cơ sở lý thuyết của quá trình phay CNC tốc độ cao. Xây dựng mô hình nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Matlab xác định miền ổn định khi gia công trên máy phay CNC tốc độ cao. Thực nghiệm xác định miền ổn định khi gia công trên máy phay CNC tốc độ cao bằng tiêu chí âm thanh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3335
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296556-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 194,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296556.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,57 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.