Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật lý của các màng Cu-Sn-S ứng dụng trong pin mặt trời.
Authors: Phùng Đình Hoạt
Advisor: Đỗ Phúc Hải
Keywords: Pin mặt trời; Màng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan pin mặt trời, hệ vật liệu Cu-Sn-S. Thực nghiệm chế tạo các màng Cu-Sn-S, các phương pháp khảo sát tính chất màng. Kết quả nghiên cứu màng Cu2SnS3, Cu2Sn3S7.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3346
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296646-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 373,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296646.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,47 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.