Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt Plasma đến chất lượng của chi tiết dạng mặt bích từ thép tấm.
Authors: Trần Ngọc Quý
Advisor: Nguyễn Thúc Hà
Keywords: Thép tấm; Cắt; Chất lượng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Các phương pháp cắt kim loại bằng năng lượng nhiệt. Cắt kim loại bằng công nghệ plasma. Truyền nhiệt và ảnh hưởng của nó đến quá trình cắt kim loại. Thực nghiệm về ảnh hưởng của chế độ cắt tới chất lượng sản phẩm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3351
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297068-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 269,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297068.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,21 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.