Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của thành phần vật liệu PZT đến hệ số kỳ dị ứng suất trong cặp vật liệu ghép đôi PZT/Si
Authors: Phạm Hữu Thắng
Advisor: Đỗ Văn Trường
Keywords: Vật liệu; Thành phần; Tính chất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý thuyết phiếm hàm mật độ. Ứng dụng mô phỏng Ab initio DFT để tính toán vật liệu piezoelectric PbZrxTiyO3. Lý thuyết cơ học phá hủy. Phân tích kết quả tính toán ảnh hưởng của đặt trưng điện của vật liệu PbZrxTiyO3 tới trường ứng suất kỳ dị gần cạnh tự do,..
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3353
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296357-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 111,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296357.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.