Thông tin tài liệu


Title: Chất lượng điện năng và một số giải pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối
Authors: Nguyễn Tuyển Tiến
Advisor: Đặng Quốc Thống
Keywords: Điện năng; Lưới điện
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3359
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273681.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273681-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 221,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.