Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng Led trong lĩnh vực đánh cá biển
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Lê Văn Doanh
Lê Hải Hưng
Keywords: Đèn LED; Đánh cá biển
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Thực trạng của các hoạt động đánh cá kết hợp ánh sáng trên thế giới và tại Việt Nam. Đo đạc các thông số của bộ đèn LED siêu sáng dùng trong đánh cá biển so sánh với bộ đèn Metal Halide. Thực nghiệm nghiên cứu chế tạo, lắp ráp một dàn đèn led tube của IP cao để trang bị cho tàu đánh cá lưới vây.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3367
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295122.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295122-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 210,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.