Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế thiết bị đo một số chỉ số chất lượng điện năng cho tải ba pha
Authors: Chu Bá Trường
Advisor: Trần Hoài Linh
Keywords: Điện năng; Chất lượng điện năng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về chỉ số chất lượng điện năng. Một số thông số chất lượng điện năng và phương pháp xác định. Công tơ số ba pha EVM430-F47197. Kết quả triển khai thuật toán tính toán hệ số méo hài, thuật toán tính toán dao động điện áp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3371
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295130.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295130-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 192,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.