Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp tích hợp Trung tâm điều hành Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn qua mạng viễn thông.
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Đỗ Trọng Tuấn
Keywords: Mạng viễn thông; Phòng cháy chữa cháy; Cứu hộ; Cứu nạn
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát đánh giá hiện trạng hiện tại của trung tâm điều hành PCCC và cứu hộ cứu nạn. Chức năng của các thành phần trong trung tâm chỉ huy PCCC và cứu hộ cứu nạn. Chức năng của mạng viễn thông trong giám sát và điều hành công tác PCCC. Mô phỏng phần mềm chỉ huy điều hành PCCC và cứu hộ cứu nạn.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy - Chuyên sâu Sư phạm kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3396
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297104-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 124,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297104.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.