Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lựa chọn phương pháp tách chiết Astaxanthin từ phế liệu tôm.
Authors: Trần Thị Thu Trang
Advisor: Phạm Thu Thủy
Keywords: Tôm; Phế liệu; Chiết xuất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tôm và phế liệu tôm, Astaxanthin, tình hình nghiên cứu chiết xuất astaxanthin trên thế giới và trong nước. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu xử lý phế liệu tôm trước khi tách chiết, lựa chọn loại dầu thực vật để chiết tác astaxanthin từ PLT,...
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3399
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296878.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296878-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 161,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.