Ths-Vật liệu (231)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 231

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Quang;  Advisor : Tạ Ngọc Dũng (2007)

 • Giới thiệu việc nghiên cứu sử dụng 3 loại phụ gia khoáng hoá là CaF2, P2O5 và SO3 nhằm nâng cao chất lượng clanhke xi măng lò đứng trên cơ sở bài phối liệu có các môđul hệ số như sau: KH=0,92; MS=1,65; MA=1,3. Tỷ lệ nghiên cứu của phụ gia CaF2 0,0% - 1,5% (bước nhảy 0,3%), phụ gia P2O5 là 0,0% - 3,0% và phụ gia SO3 từ 0,0% - 3,0% (bước nhảy 0,5%). Nhiệt độ nung trong phòng thí ngh...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đinh Khắc Huy;  Advisor : Tô Thanh Loan (2019)

 • Overview of nickel ferrite nanoparticles and nickel ferrite/Zinc oxide core/shell nanocomposites; samples preparation and characterization techniques; synthesis of NiFe2O4/ZnO core/shell nanocomposites; effect of ZnO on magnetic properties of NiFe2O4/ZnO core/shell nanocomposites.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Long;  Advisor : Vũ Ngọc Hùng (2007)

 • Trình bày tổng quan về đĩa quang học. Phương pháp thực nghiệm: Công nghệ chế tạo đĩa CD-R, Hệ đo khảo sát chất lượng đĩa CD-R. Kết quả thực nghiệm và thảo luận: Khảo sát lớp đế, khảo sát ảnh hưởng của độ dày lớp Dye đến chất lượng đĩa CD-R, khảo sát ảnh hưởng của độ dầy lớp phản xạ đến chất lượng đĩa CD-R.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Minh;  Advisor : Nguyễn Đắc Trung (2006)

 • Tổng quan về các phương pháp ghép nối. Nghiên cứu công nghệ ghép nối dựa trên biến dạng dẻo của kim loại và không sử dụng đinh tán. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ANSYS vào mô phỏng số quá trình ghép nối. Mô hình hoá và mô phỏng số quá trình ghép nối dựa trên biến dạng dẻo. So sánh kết quả mô phỏng số với thực nghiệm ghép nối.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lý Quốc Cường;  Advisor : Nguyễn Văn Tư (2006)

 • Tổng quan về Crôm, Niken và vai trò của lớp phủ Cr-Ni lên thép. Phun, phủ lịch sử phát triển và phân loại. Thiết bị và phương pháp nghiên cứu, trang thiết bị và công nghệ phun phủ hồ quang điện. Chuẩn bị bề mặt trước khi phủ, chọn vật liệu phủ và các phương pháp đánh giá chất lượng lớp phủ. Quy hoạch thực nghiệm mô hình hoá qúa trình phun phủ, vai trò của các thông số công nghệ đến...