Ths-Vật liệu (239)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 239

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Mạnh Cương;  Advisor : Tạ Ngọc Dũng (2010)

 • Trình bày tính hiệu quả của sàng R0045 theo tiêu chuẩn ASTM so với TCVN: 2003 sử dụng sàng R008 và phương pháp phân tích giải cỡ hạt bằng phương pháp lazer cho ta biết giải cỡ hạt của xi măng qua đó đánh giá được chính xác hơn chất lượng của xi măng. Đồng thời chỉ ra được giải cỡ hạt hợp lý hơn từ đó làm cơ sở cho việc điều chỉnh bi đạn và phối liệu làm cơ sở xây dựng mộ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Khánh Toàn;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2010)

 • Trình bày tổng quan về các ion đất hiếm, vật liệu SnO2 và silica. Quy trình thực nghiệm chế tạo vật liệu SnO2: Eu3+ phân tán trong mạng nền silica và các kỹ thuật phân tích cấu trúc, tính chất vật liệu. Phân tích và thảo luận các kết quả về phổ nhiễu xạ tia X, ảnh hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ huỳnh quang của các mẫu vật liệu chế tạo được.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hường Thảo;  Advisor : Nguyễn Huy Tùng (2010)

 • Trình bày tính cấp thiết của việc nghiên cứu vật liệu polyme phân hủy sinh học, tình hình nghiên cứu vật liệu polyme phân hủy sinh học trên thế giới và ở Việt Nam, giới thiệu chung về vật liệu polyme phân hủy sinh học, polyvinyl ancol, tinh bột, chất hóa dẻo, các phương pháp xác định sự phân hủy của vật liệu polyme trong môi trường, các ứng dụng của polyme phân hủy sinh học. Chuẩn bị vật liệu&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Quang;  Advisor : Tạ Ngọc Dũng (2007)

 • Giới thiệu việc nghiên cứu sử dụng 3 loại phụ gia khoáng hoá là CaF2, P2O5 và SO3 nhằm nâng cao chất lượng clanhke xi măng lò đứng trên cơ sở bài phối liệu có các môđul hệ số như sau: KH=0,92; MS=1,65; MA=1,3. Tỷ lệ nghiên cứu của phụ gia CaF2 0,0% - 1,5% (bước nhảy 0,3%), phụ gia P2O5 là 0,0% - 3,0% và phụ gia SO3 từ 0,0% - 3,0% (bước nhảy 0,5%). Nhiệt độ nung trong phòng thí ngh...