Ths-Vật liệu (194)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 194

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Trường Thi;  Advisor : Nguyễn Hoàng Việt (2011)

 • Trình bày về giản đồ pha Cr-C, Fe-C-Cr, quá trình hình thành pha và tổ chức tế vi của các họ hợp kim cơ sở sắt với hàm lường Cr thay đổi. Khái quát ứng dụng của họ gang Cr cao làm vật liệu chịu mài mòn ứng dụng trong công nghiệp xi măng, khái khoáng. Thiết bị và nguyên liệu được sử dụng trong quá trình nấu luyện và xử lý nhiệt sản phẩm gang Cr12. Các kết quả và thảo luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Xuân Điền;  Advisor : Huỳnh Đăng Chính (2011)

 • Trình bày chế tạo vật liệu SrFe12O19 bằng phương pháp đồng kết tủa, thủy nhiệt, sol-gel thủy nhiệt. Chế tạo vật liệu NiFe2O4 bằng phương pháp sol-gel thủy nhiệt. Chế tạo vật liệu SrFe2O4, SrFe12O19/NiFe24 và khảo sát cấu trúc, tính chất từ của các vật liệu NiFe2O19 và core-shell của SrFe12O19/SiO2 và SrFe12O19/NiFe2O4. Phát triển ống nano cacbon bằng phương pháp ACCVD.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Hùng;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu (2016)

 • Tổng quan một số nghiên cứu về ảnh hưởng của UV đến khả năng làm việc của cảm biến khí; trạng thái của một số khí và hơi dưới bức xạ UV; các chỉ số giới hạn của khí hóa đối với sức khỏe và sự sống. Tổng hợp dây nano SnO2 và dây nano ZnO trực tiếp trên chip điện cực. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ UV đến tính chất nhạy khí của dây nano SnO2,...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lê Thị Hồng;  Advisor : Chử Mạnh Hưng (2019)

 • Tổng quan kim loại chuyển tiếp Dichalogenides, molybdenum disulfide, các phương pháp tổng hợp và biến tính MoS2, cảm biến khí trên cơ sở MoS2. Thực nghiệm quy trình tổng hợp vật liệu nano Mó2 bằng phương pháp thủy nheiẹt, quy trình biến tính hạt nano Pt lên bề mặt cấu trúc nano MoS2 bằng phương pháp khử trực tiếp,....Kết quả nghiên cứu chế tạo và khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ chế tạo tới đặc tín...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Lê Anh;  Advisor : Đào Xuân Phái (2009)

 • Nghiên cứu gạch chịu lửa manhêzi - cácbon được chế tạo từ các nguyên liệu chủ yếu là clanhke manhêzi điện chảy, graphit vảy, nhựa kết dính phenol fomaldehyde và phụ gia chống oxy hóa. Ảnh hưởng của thành phần cỡ hạt phối liệu đến tính chất của gạch MC. Xác định loại và lượng chất phụ gia chống oxy hóa tối ưu để cho độ bền oxy hóa của gạch MC là cao nhất.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Tân;  Advisor : Bùi Anh Hòa (2018)

 • Tổng quan về thép chế tạo ống hơi, thép ASTM A335 P22, tình hình hoạt động của các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tính chất của bền nhiệt ASTM A335-P22; ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến tổ chức tế vi, đến thành phần hóa học, đến cơ tính của thép P22.

 • 312472.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lê Anh Đức;  Advisor : Tô Thanh Loan (2018)

 • Tổng quan về hạt nano F3O4 bọc vỏ ZnO. Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất. Kết quả phân tích SXRD của hệ mẫu Fe3O4/ZnO, phổ tán tắc năng lượng EDS, phân tích ảnh SEM, TEM; nghiên cứu tính chất từ của các hạt nano Fe3O4 và F3O4/ZnO.