Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của nhiệt độ dỡ khuôn đến chất lượng vật đúc thép mangan cao.
Authors: Nguyễn Ngọc Huân
Advisor: Phạm Mai Khánh
Keywords: Thép hợp kim; Chất lượng; Nhiệt độ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu khái niệm, tính chất, ứng dụng của thép hợp kim mangan (Mn) cao; tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam. Phân tích điều kiện làm việc và phá hủy của vật đúc làm bằng thép. Ảnh hưởng các nguyên tố hợp kim đến thép austenite mangan cao, ảnh hưởng của cacbit và pha nền... Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả đo nhiệt độ dỡ khuôn, tổ chức vi mẫu sau đúc, kết quả đo cơ tính...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3407
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296649-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296649.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.