Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các đặc tính của gelatinase tái tổ hợp và ứng dụng trong thủy phân da cá da trơn thành acid amin làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng.
Authors: Đào Văn Nguyên
Advisor: Phạm Thị Tâm
Đặng Minh Hiếu
Keywords: Thực phẩm chức năng; Sản xuất; Nguyên liệu
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về gelatin và gelatinase, một số vi khuẩn sử dụng để tách chiết gelatinase, tình hình thực tế về nuôi trồng cá da trơn và chế biến các phụ phẩm của cá da trơn ở Việt Nam. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Xác định một số đặc tính vật lý, hóa học của gelatinase tái tổ hợp, các điều kiện thủy phân da cá da trơn thành acid amin bằng gelatinase.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3414
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296952-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 208,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296952.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.