Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lý đến hiệu suất tách chiết Polysaccharide từ Nấm Linh chi.
Authors: Nguyễn Hoàng Ngọc Minh
Advisor: Quản Lê Hà
Keywords: Nấm linh chi; Chiết xuất; Tính chất vật lí
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nấm linh chi, polysaccharide trong nấm linh chi, beta-glucan, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết, các tác nhân vật lý, tình hình nuôi trồng và nghiên cứu nấm linh chi. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát điều kiện tách chiết trong dung môi nước,...
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3419
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296997.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296997-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 127,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.