Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng, khảo sát đánh giá quá trình làm việc của hệ thống treo trên xe KIA MORNING 2013 sản xuất tại Việt Nam.
Authors: Nguyễn Thanh Triều
Advisor: Cao Hùng Phi
Dương Ngọc Khánh
Keywords: Ô tô; Hệ thống treo
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan dao động và độ êm dịu của ô tô, một số tiêu chuẩn về dao động ô tô. Xây dựng mô hình dao động ô tô. Mô phỏng, khảo sát dao động ô tô KIA morning 2013.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3426
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295657.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295657-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 223,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.