Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp điều khiển hệ thống treo ô tô.
Authors: Đoàn Nguyễn Uyên Minh
Advisor: Võ Văn Hường
Keywords: Ô tô; Hệ thống treo; Điều khiển
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu các yếu tố gây ra dao động và các chỉ tiêu đánh giá. Các phương pháp lập mô hình dao động. Hệ thống treo và các giải pháp điều khiển.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3427
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295656.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295658-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.