Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả phanh.
Authors: Nguyễn Văn Phô
Advisor: Võ Văn Hường
Keywords: Phanh ô tô; Hiệu quả; Động lực học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về động lực học phanh ô tô. Mô hình động lực học phanh và cơ sở lý thuyết phanh hiệu quả. Nêu các giải pháp kết cấu nâng cao hiệu quả phanh. Giới thiệu hệ thống phanh cơ điện tử.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3428
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295659.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295659-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.