Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số vận hành đến ổn định quá trình vượt xe ô tô du lịch.
Authors: Nguyễn Kim Tân
Advisor: Dương Ngọc Khánh
Keywords: Ô tô du lịch; Ổn định; Động lực học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tình hình giao thông tại Việt Nam, ổn định hướng chuyển động ô tô. Giới thiệu mô hình động lực học chuyển động ô tô. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số vận hành đến quá trình vượt xe ô tô du lịch.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3449
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296480-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296480.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,96 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.