Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, ứng dụng xử lý ảnh cho máy CNC 3 trục gia công gỗ.
Authors: Nguyễn Văn Hưng
Advisor: Lê Đức Bảo
Đinh Văn Chiến
Keywords: Máy công cụ; Công nghệ; Phần mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy công cụ CNC, giới thiệu về công nghệ CAD/CAM-CNC. Nghiên cứu về phần mềm xử lý ảnh JDPAINT. Xây dựng thư viện chương trình gia công.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3450
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296613-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 130,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296613.pdf
    Restricted Access
  • Size : 86,1 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.