Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao ổn định hệ thống điện bằng thiết bị ổn định dao động công suất
Authors: Nguyễn Văn Tùng
Advisor: Nguyễn Đức Huy
Keywords: Hệ thống điện; Ổn định
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Phân tích vấn đề dao động công suất và điều chỉnh PSS nhằm nâng cao ổn định dao động công suất. Các phương pháp chỉnh định bộ PSS. Tính toán áp dụng cho lưới điện phía bắc khu vực Hải Phòng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3463
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295209.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295209-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 237,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.