Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng phương pháp đa hồi quy để dự báo nhu cầu phụ tải tỉnh Nam Định đến năm 2025
Authors: Phạm Thanh Lịch
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Điện năng; Phụ tải
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội và tiêu thụ điện năng tỉnh Nam Định giai đoạn 2002-2013. Cơ sở phương pháp luận về phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu phần mềm simple-e. Dự báo nhu cầu điện năng tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2025 bằng phương pháp đa hồi quy
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3484
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295229.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295229-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 107,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.