Thông tin tài liệu


Title: Xác định quy luật phân bố của độ chính xác gia công thép SKD11 trên máy tiện CNC.
Authors: Cao Thế Anh
Advisor: Trần Văn Địch
Keywords: Máy tiện; Gia công
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái niệm độ chính xác gia công và các phương pháp xác định quy luật phân bố độ chính xác gia công. Công nghệ tiện CNC. Giới thiệu mô hình thực nghiệm và xử lý số liệu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3492
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296501-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 139,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296501.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,17 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.