Ths-Vật lý kỹ thuật (121)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 121

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hồng Thái;  Advisor : Trần Quốc Lập (2007)

 • Tổng quan về vật liệu xốp: phân loại, tính chất, ứng dụng. Nghiên cứu vật liệu xốp trên cơ sở SiC, chế tạo trong nước và ngoài nước. Chế tạo vật liệu bột SiC dạng khối bằng phương pháp ép và thiêu kết

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Đông;  Advisor : Lê Hải Hưng (2013)

 • Trình bày những kiến thức chung về hệ vô tiêu. Quang sai của hệ thấu kính. Sắc sai của thấu kính thực. Một số cách sửa sắc sai đối với hệ vật kính của kính viễn vọng. Tính toán, thiết kế vật kính ghép đôi tiêu sắc của kính viễn vọng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Hợp;  Advisor : Phạm Hồng Tuấn; Võ Thạch Sơn (2011)

 • Trình bày tổng quan về phương pháp tạo lớp phủ cứng, ứng dụng các lớp phủ cứng trong công nghiệp, một số phương pháp khảo sát và đánh giá cấu trúc màng cứng. Xây dựng mô hình nghiên cứu và hệ thực nghiệm. Nghiên cứu chế tạo các màng TiN, TiCN. Nghiên cứu phủ màng TiN-TiCN trên mũi khoan. Thử nghiệm tuổi bền mũi khoan trước và sau khi mạ.