Ths-Vật lý kỹ thuật (99)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 99

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thùy Linh;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2011)

 • Trình bày tổng quan vật liệu SnO2. Phương pháp chế tạo vật liệu, các phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả phân tích phổ nhiễu xạ tia X, kết quả chụp ảnh hiển vi điện tử quét, kết quả chụp phổ huỳnh quang và kích thích huỳnh quang của vật liệu SnO2:Eu3+ -SiO2.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Thu;  Advisor : Trương Thị Ngọc Liên (2019)

 • Tổng quan cảm biến sinh học, ung thư tiền liệt tuyến, màng đơn lớp tự lắp ghép, công nghệ polyme in phân tử chế tạo đầu thu sinh học nhân tạo, một số kỹ thuật phân tích. Thực nghiệm quy trình chế tạo cảm biến sử dụng đầu thu sinh học nhân tạo PSA-MIP. Kết quả đặc trưng quang phổ râmn, cảm biến PSA-MIP@pp1, PSA-MIP@pp2.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Quốc Hảo;  Advisor : Trương Thị Ngọc Liên (2019)

 • Tổng quan kháng sinh Quinolone - Norfloxacin, công nghệ polyme in phân tử, cảm biến phổ tổng trợ điện hóa, các kỹ thuật phân tích. Thực nghiệm quy trình công nghệ chế tạo cảm biến nor-mip/eis phát hiện kháng sinh norfloxacin, quy trình phân tích dư lượng và hàm lượng kháng sinh norfloxacin. Kết quả nghiên cứu chế tạo cảm biến Nor-Mip/EIS, khảo sát hoạt động của cảm biến MIP-NOR/EIS,...

 • 312393.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Đức Tùng;  Advisor : Đào Xuân Việt; Nguyễn Đức Trung Kiên (2018)

 • Tổng quan về đèn led dưới nước dùng cho đánh bắt cá. Nêu phương pháp mô phỏng và thực nghiệm. Kết quả khảo sát cấu trúc và vật liệu bộ phận tản nhiệt của đèn led, khảo sát chiều dài của đèn led, ảnh hưởng của môi trường.

 • 312391.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lê Xuân Vượng;  Advisor : Nguyễn Công Tú (2018)

 • Tổng quan về cảm biến khí, ống nano cácbon, vật liệu volfram ôxit. Thực nghiệm tổng hợp vật liệu nano WO3 bằng phương pháp thủy phân, chế tạo cảm biến, các phương pháp đo phân tích mẫu. Kết quả chế tạo vật liệu nano WO3, đặc tính nhạy khí của vật liệu lai hóa giữa CNTT và khối nano WO3, đặc trưng nhạy khí của vật liệu lai hóa giữa CNT và tấm nano WO3.