Ths-Vật lý kỹ thuật (133)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 133

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Hồng Thái;  Advisor : Trần Quốc Lập (2007)

  • Tổng quan về vật liệu xốp: phân loại, tính chất, ứng dụng. Nghiên cứu vật liệu xốp trên cơ sở SiC, chế tạo trong nước và ngoài nước. Chế tạo vật liệu bột SiC dạng khối bằng phương pháp ép và thiêu kết