Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ CAD/CAM/CNC vào việc thiết kế gia công các bề mặt 3D.
Authors: Nguyễn Văn Chín
Advisor: Trương Hoành Sơn
Keywords: Gia công; Công nghệ; Thiết kế
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC và giới hạn nghiên cứu. Công nghệ CAD/CAM/CNC trong việc thiết kế và lập chương trình gia công các bề mặt 3D. Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC để thiết kế và lập trình chương trình gia công các bề mặt 3D. Kết quả gia công và đánh giá chung về sản phẩm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3500
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296981-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 142,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296981.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,52 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.