Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng máy gia công tia lửa điện CNC FO 550S để gia công khuôn cho sản phẩm có bề mặt phức tạp.
Authors: Nguyễn Viết Thanh
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Khuôn; Tia lửa điện; Gia công; Máy công cụ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về gia công tia lửa điện. Điều khiển gia công tia lửa điện. Giới thiệu công nghệ gia công xung định hình trên máy CNC FO505S. Sử dụng phần mềm CAD/CAM/CNC vào thiết kế và gia công khuôn.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3503
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297050-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 121,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297050.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,87 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.