Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử cho môn học “ Thiết kế và gia công khuôn mẫu"
Authors: Phạm Hữu Đát
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Bài giảng; Xây dựng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các vấn đề về khuôn. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử và giảng dạy. Xây dựng bài giảng điện tử giảng dạy thiết kế gia công khuôn.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3507
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295947-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 136,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295947.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.