Thông tin tài liệu


Title: Xác định độ chính xác gia công cơ khí tiện trục dài thép C45.
Authors: Lê Việt Dũng
Advisor: Trần Văn Địch
Keywords: Máy tiện; Gia công; Độ chính xác
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về độ chính xác gia công cơ. Giới thiệu cac qui luật phân bố của độ chính xác gia coogn. Xác định các đặc tính của các qui luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác gia công của chi tiết trên máy tiện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3513
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297128-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 193,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297128.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.