Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hóa gia công bề mặt cong trên máy phay CNC 3 trục bằng dao phay đầu cầu.
Authors: Nguyễn Duy Du
Advisor: Trương Hoành Sơn
Keywords: Máy phay; Gia công; Dao phay
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về gia công tinh bề mặt hình học phức tạp trong kỹ thuật. Cơ chế tạo hình bề mặt chi tiết gia công bằng dao phay đầu cầu. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt chi tiết phay tinh. Thực nghiệm phay tinh bề mặt theo các kết quả nghiên cứu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3517
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000297033.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.