Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer composite có tính chất cơ học cao từ nhựa epoxy gia cường bằng sợi cacbon có sử dụng phụ gia nano và ứng dụng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.
Authors: Nguyễn Kim Sơn
Advisor: Bạch Trọng Phúc
Nguyễn Tiến Phong
Keywords: Vật liệu polime composit; Chế tạo; Phụ gia
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi cacsbon. Nguyên vật liệu, thiết bị và phương pháp chế tạo, nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay (closite 25A) đến các tính chất của nhựa nền epoxy, nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi cácbon.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3521
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295902-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 165 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295902.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,88 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.