Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu động học của phản ứng chuyển hóa cacbon bằng hơi nước để tối ưu hóa thiết kế lò hoạt hóa Cacbon.
Authors: Nguyễn Công Quý
Advisor: Phạm Ngọc Anh
Keywords: Cacbon; Chuyển hóa; Động học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu than hoạt tính. Công nghệ sản xuất than hoạt tính. Động học phản ứng chuyển hóa cacbon bằng hơi nước. Mô hình hóa động học phản ứng chuyển hóa cacbon bằng hơi nước. Tính toán thiết bị phản ứng chuyển hóa cacbon bằng hơi nước.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3531
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296689-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 171,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296689.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.