Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng phần mềm TopSolid trong thiết kế và gia công khuôn ép nhựa.
Authors: Lê Diên Hùng
Advisor: Tăng Huy
Keywords: Khuôn; Thiết kế; Gia công; Phần mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM-CNC. Chất dẻo và khuôn gia công chất dẻo. Ứng dụng phần mềm topsolid trong thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3532
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296778-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296778.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,46 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.