Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát quá trình trượt ly hợp trong hệ thống truyền lực ô tô.
Authors: Lê Thế Hẹn
Advisor: Nguyễn Trọng Hoan
Keywords: Ô tô; Hệ thống truyền lực
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về ly hợp, mô men ma sát của ly hợp và các thông số ảnh hưởng, quá trình trượt của ly hợp. Công trượt ly hợp và các phương pháp tính toán. Mô phỏng và khảo sát quá trình trượt.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3536
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000296831-tt.pdf
      Restricted Access
    • Size : 155,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.