Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, kiểm tra chất lượng máy CNC 3 trục gia công gỗ.
Authors: Nguyễn Ngọc Hưởng
Advisor: Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Tăng Huy
Keywords: Máy công cụ; Chất lượng; Kiểm tra
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu tổng quan về máy CNC. Nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và theo tiêu chuẩn quốc tế ISO về máy công cụ. Kiểm và đánh giá máy CNC 3 trục gia công gỗ BKRW 2014.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3543
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296842.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296842-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 215,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.