Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và tối ưu quá trình sản xuất axit phostphoric (PA) trong công nghiệp sản xuất phân bón DAP.
Authors: Phạm Thị Nhiên
Advisor: Phạm Ngọc Anh
Keywords: Phân bón; Sản xuất; Axit photphoric
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phân bón DAP và axit photphoric. Công nghệ sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ sản xuất axit photphoric. Nghiên cứu thực nghiệm chuyển hóa axit photphoric.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3583
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295669-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 130,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295669.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.