Thông tin tài liệu


Title: Sự biến đổi của các chất trích ly trong quá trình bảo quản dăm mảnh nguyên liệu giấy.
Authors: Ngô Thị Duyên
Advisor: Lê Quang Diễn
Keywords: Bột giấy; Nguyên liệu; Sản xuất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái niệm chung về các chất trích ly, sự biến đổi và ảnh hưởng của các chất trích ly trong quá trình sản xuất bột giấy, nguyên liệu sản xuất bột giấy ở Việt Nam. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định thành phần hóa học cơ bản của gỗ keo tai tượng và bạch đàn urô; sự biến đổi về hàm lượng, thành phần của các chất trích ly trong quá trình bảo quản nguyên liệu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3587
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296504-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 140,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296504.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.