Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cải thiện một số tính chất của bột xenlulozơ từ rơm rạ cho sản xuất xenlulozơ tan.
Authors: Nguyễn Đức Hạnh
Advisor: Lê Quang Diễn
Keywords: Xenfulô; Tính chất; Sản xuất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về công nghệ tẩy trắng bột xenlulozơ, tẩy trắng dioxit clo. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích tính chất của bột xenlulozơ chưa tẩy trắng từ rơm rạ; xây dựng các phương pháp nâng cao chất lượng xenlulozơ từ rơm rạ; nghiên cứu xác lập chế độ công nghệ tẩy trắng xenlulozơ bằng dioxit clok nghiên cấu xác lập chế độ công nghệ làm giàu xenlulozơ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3588
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296505-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 127,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296505.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.