Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết bị đo tốc độ vòng quay sử dụng cảm biến gia tốc
Nghiên cứu thiết bị đo tốc độ vòng quay sử dụng cảm biến gia tốc
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Advisor: Phạm Thị Ngọc Yến
Keywords: Cảm biến gia tốc; Tốc độ vòng quay; Cảm biến gia tốc; Tốc độ vòng quay
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Đo lường và các hệ thống điều khiển
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3594
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272475.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272475-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 157,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.