Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đoàn Khánh Trọng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2017)

  • Tổng quan về phương pháp rheography, về thiết bị đo lưu huyết tuần hoàn. Cơ sở lý thuyết của phương pháp rheography. Nghiên cứu một số máy đo lưu huyết tuần hoàn dựa trên phương pháp rheography. Khảo sát máy đo lưu huyết não model vasoscreen 5000 tại bệnh viện TWQĐ 108.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2017)

  • Tổng quan tai biến mạch máu não, nguyên nhân và xử trí; phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não; một số thiết bị tập luyện phục hồi chức năng đi và đứng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não. Mô hình hệ thống tích hợp hỗ trợ trong tập luyện phục hồi chức năng. Thiết kế thiết bị tập luyện phục hồi chức năng đi và đứng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não.