Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis; Thesis


  • Authors : Bùi Văn Chung;  Advisor : Nguyễn Doãn Phước (2013)

  • Giới thiệu điều khiển theo nguyên lý mô hình nội; nhận dạng hệ thống; ứng dụng nguyên lý mô hình nội và nhận dạng hệ thống đề điều khiển thích nghi hệ thống.; Giới thiệu điều khiển theo nguyên lý mô hình nội; nhận dạng hệ thống; ứng dụng nguyên lý mô hình nội và nhận dạng hệ thống đề điều khiển thích nghi hệ thống.